Nieuws

Bij onze praktijken zijn parkeerplaatsen waar u gebruik van kunt maken als u de praktijken bezoekt. De parkeergelegenheid wordt gedeeld met de apotheek, de andere drie praktijken in de Koepelkerk en overige disciplines (zoals diëtiste, pedicure en podotherapeut). Het komt steeds vaker voor dat de parkeerplaats...

Geachte heer/mevrouw, Na 33 jaren praktijkhouderschap draag ik per 1 januari 2024 de praktijk vol vertrouwen over aan dhr. Gus Vermazen, huisarts. Hij is al ruim 10 jaren werkzaam binnen de praktijk. Ik zal twee dagen per week in de praktijk spreekuur blijven houden. Bij deze wens...

Dit najaar kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangeren, weer een coronaprik halen. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers met direct patiënt en/of cliëntcontact. De coronaprik wordt gegeven door de GGD. Vanaf medio september 2023 ontvangen...

Op 21 september 2023 is Julie Pisters begonnen aan haar coschap huisartsgeneeskunde bij Huisartsenpraktijk S.A.A.M. Romeijnders. Julie zal gedurende 8 weken tijdens het spreekuur van huisarts Romeijnders meekijken en ook zelfstandig patiënten zien. Zij werkt onder supervisie van huisarts Romeijnders.   Een coassistent is een student geneeskunde....

Op donderdag 9 november zullen in de middag de griep- en pneumokokkenvaccinaties worden gezet voor de patiënten die daarvoor in aanmerking komen. De uitnodigingen worden eind oktober per post bij u thuis bezorgd. Dit jaar komen mensen geboren tussen 1 januari 1957 en 31 december...

Van 1 maart 2023 t/m 28 februari 2024 zal mevr. A. Linders in onze praktijk aanwezig zijn als huisarts in opleiding. Mevrouw Linders volgt op dit moment het laatste jaar van de huisartsenopleiding. De huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts die zich specialiseert in...

Per 1 april 2023 gaat de poli bloedafname in het Laurentius Ziekenhuis Roermond volledig op afspraak werken. U kunt dus niet meer zonder afspraak terecht voor bloedafname. Dit geldt voor alle aanvragen voor bloedafname. Met deze aanpassing werkt het ziekenhuis uniform aan de overige bloedafnamediensten...

Wij willen u hierbij informeren dat de huisartsen geen medische verklaringen afgeven over onze eigen patiënten. Wij volgen hierin de adviezen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG). Onze huisartsen kunnen wél uw medische gegevens aan u geven als u deze opvraagt....

Van 1 maart 2022 t/m 28 februari 2023 zal dhr. Koen Wijnands als huisarts in opleiding in onze praktijk aanwezig zijn. Een huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts die zich specialiseert in de huisartsengeneeskunde. De huisarts in opleiding draait zelfstandig spreekuur en legt visites af....

Translate »
Call Now Button