Corona vaccinaties 2023

Corona vaccinaties 2023

Dit najaar kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangeren, weer een coronaprik halen. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers met direct patiënt en/of cliëntcontact. De coronaprik wordt gegeven door de GGD.

Vanaf medio september 2023 ontvangen mensen van 60 jaar en ouder een uitnodigingsbrief voor de coronaprik van het RIVM. Mensen van 18 jaar t/m 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Vanaf half oktober kunnen zij zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch (0800-7070). Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts.

Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar.Translate »
Call Now Button