COVID-19 vaccinatie

COVID-19 vaccinatie

Vaccinatie campagne

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. De adviezen van de Gezondheidsraad zijn hierin de leidraad. Welke groep wanneer gevaccineerd wordt is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Meer informatie kunt u vinden op www.coronavaccinatie.nl.

Wie wordt nu gevaccineerd?

Het vaccineren gaat nu in snel tempo. U kunt op de website van het RIVM volgen welk geboortejaar aan de beurt is voor een vaccinatie: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie.

Vanaf zaterdag 5 juni krijgen niet gevaccineerden van 60 jaar en ouder een herhalingsoproep vanuit het RIVM. Het is dan mogelijk om online of telefonisch een afspraak te maken voor een afspraak. Zij zullen door de GGD gevaccineerd worden met het Pfizer of Moderna vaccin.

Het wordt aangeraden voor mensen die een eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gehad om ook een tweede vaccinatie met AstraZeneca te halen. Uit onderzoek blijkt dat dat het meest effectief en veilig is.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/01/herhalingsoproep-voor-coronavaccinatie-bij-60-plussers 

Medische indicatie

Alle mensen met een medische indicatie hebben onlangs ook een uitnodiging voor de COVID-19 vaccinatie ontvangen. Het gaat daarbij om mensen onder de 60 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik.

Registratie vaccinaties bij het RIVM

Nog niet alle vaccinaties staan goed geregistreerd in het centrale systeem CIMS. Daardoor kan het voorkomen dat mensen die al wel gevaccineerd zijn, toch een herhalingsoproep krijgen. Zij kunnen de brief als niet verzonden beschouwen. Op dit moment werken het ministerie van VWS en het RIVM, samen met huisartsen en zorginstellingen, hard om ervoor te zorgen dat elke vaccinatie goed geregistreerd wordt in het CIMS.

Dubbele uitnodiging

Het kan voorkomen dat mensen een dubbele uitnodiging krijgen, doordat zij bijvoorbeeld al via het werk zijn gevaccineerd. Wie al gevaccineerd is, kan de tweede uitnodiging die zij ontvangen als niet verzonden beschouwen. De GGD heeft inmiddels ruim 100 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.Translate »
Call Now Button