Praktijkinformatie

PRAKTIJK.nl website voor huisartsa

Openingstijden en spreekuren

Onze assistentes zijn iedere dag bereikbaar van 08.00-13.00 uur en van 15.00-17.00 uur. Van 13.00-15.00 uur zijn wij alleen bereikbaar voor spoed.
.
Telefoonnummer Drs. Vermazen: 0475-334438

Telefoonnummer Drs. Romeijnders: 0475-316080

Kies de volgende opties:

1. spoed
2. receptenlijn

Als u de assistente wilt spreken, dan hoeft u geen keuze te maken.

Wij willen u vragen om wijzigingen aan ons door te geven. Denk hierbij aan adreswijzigingen, wijziging van uw telefoonnummer en e-mailadres, etc.

 

Openingstijden Huisartsenpraktijk A.W.H.M. Vermazen:

   • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.00-17.00 uur
   • Woensdag: 08.00-13.00 uur

 

Openingstijden Huisartsenpraktijk S.A.A.M. Romeijnders:

   • Maandag t/m woensdag en vrijdag: 08.00-17.00 uur
   • Donderdag: 08.00-13.00 uur

 

Iedere huisarts heeft zijn eigen spreekuur voor de eigen patiënten. U blijft ingeschreven bij uw eigen huisarts. Tijdens de sluitingsmiddagen nemen de huisartsen voor elkaar waar in geval van spoed.

 

Voor een afspraak met uw huisarts kunt u bellen met de assistente. De assistente zal u een aantal vragen stellen. Onze assistentes zijn opgeleid om vast te kunnen stellen op welke manier wij u de beste hulp kunnen bieden. U kunt daarbij denken aan een telefonisch consult, spreekuur consult of een visite.

Spreekuren

U kunt alleen terecht op het spreekuur als u een afspraak heeft. U kunt telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. Voor een consult reserveren wij 10 minuten.
.
Als u meer tijd nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen of klachten heeft, vragen wij u dit bij het maken van de afspraak aan te geven bij de assistente. De assistente kan daarmee rekening houden in de planning.

 

In de ochtend hebben de huisartsen spreekuur tussen 08.10 en 12.10 uur. In de middag is er spreekuur van 15.30 tot 17.00 uur.
.
Wanneer u verhinderd bent, dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Als u niet tijdig uw afspraak annuleert, dan ontvangt u hiervoor een rekening.

Telefonisch spreekuur

De huisartsen hebben ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan teruggebeld door de huisarts. Indien u een afspraak wenst op het telefonisch spreekuur dan kunt u dit vóór 11.00 uur aanvragen bij de assistente. De assistente zal u vragen naar de reden voor het telefonisch consult, zodat zij dit erbij kan noteren. De arts kan u vervolgens voorbereid terugbellen.

Huisbezoek

Vóór 12.00 uur kunt u bellen voor het aanvragen van een huisbezoek. In de praktijk hebben wij betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Wij vragen u daarom, indien mogelijk, naar de praktijk te komen.
.
Huisbezoeken vinden plaats tussen 13.30 en 15.15 uur.

Spoedgevallen

Onze assistentes zijn iedere dag bereikbaar van 08.00-13.00 uur en van 15.00-17.00 uur. Van 13.00-15.00 uur zijn wij alleen bereikbaar voor spoed.
.
Bereikbaarheid spoed:

Drs. Vermazen: 0475-334438 en kies 1
Drs. Romeijnders: 0475-316080 en kies 1

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

Buiten de openingstijden van de praktijk (avond, nacht, weekend en op feestdagen) kunt u terecht bij de Huisartsenpost. U kunt de huisartsenpost bereiken op het telefoonnummer 0475-771771.
.
Adresgegevens:
Nassaustraat 79
6043 EB Roermond

Afspraak tijdig afzeggen

Het komt helaas regelmatig, en steeds vaker, voor dat een patiënt niet op zijn/haar afspraak verschijnt, zonder af te bellen. Ook komen patiënten regelmatig te laat op hun afspraak.

 

Waarom is het belangrijk uw afspraak tijdig af te zeggen?

Het aantal patiënten dat belt voor een afspraak neemt ook toe. Het is daarom extra vervelend als iemand niet op zijn/haar afspraak verschijnt zonder af te zeggen. Er gaat dan kostbare spreekuurtijd verloren, waar een andere patiënt gezien had kunnen worden. Wij willen de wachttijden voor iedereen zo kort mogelijk houden.

Dit geldt voor alle spreekuren, dus ook voor de spreekuren van de praktijkondersteuners en doktersassistentes.

 

Wat is tijdig afzeggen?

U dient uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen.

 

Gevolgen niet (tijdig) afzeggen van uw afspraak
Wij maken hiervan een notitie in uw medisch dossier. Wanneer u in de toekomst vaker niet verschijnt op een afspraak, een afspraak vergeet of niet tijdig afzegt, dan kunnen wij een wegblijftarief van 25,00 euro in rekening brengen.

Omdat er geen zorg is verleend, wordt deze rekening niet door uw zorgverzekeraar vergoed en dient u deze zelf te betalen.

Praktische informatie

Spreekuur doktersassistente

Bij de doktersassistente kunt u terecht voor adviezen, vragen en informatiefolders. Ook hebben de doktersassistentes een eigen spreekuur.

Bij de assistente kunt u op afspraak terecht voor onderstaande kleine medische handelingen:

   • Bloeddruk meten;
   • Injecties;
   • Wratten aanstippen;
   • Hechtingen verwijderen;
   • Hemoglobine vingerprik.

Dinsdag t/m vrijdag: 11.00 tot 11.45 uur

Maandag t/m vrijdag: 13.30 tot 16.00 uur

.
Dagelijks kunt u op afspraak tussen 13.30 en 16.00 uur op afspraak  terecht bij de assistentes voor onderstaande verrichtingen:

   • Uitstrijkje;
   • Longfunctieonderzoek (tijdelijk niet mogelijk i.v.m. Covid-19);
   • Enkel-arm index;
   • Hartfilmpje;
   • 30 minuten bloeddrukmeting;
   • 24 uurs bloeddrukmeting.

.
Voor urineonderzoek kunt u dagelijks vanaf 08:15 uur uw ochtendurine afgeven bij de assistente. U kunt tussen 12.00 en 12.30 uur bellen voor de uitslag of tussen 15.00 en 17.00 uur.

Bloedprikken

U kunt op dinsdag tot en met vrijdag op afspraak terecht voor bloedprikken en nuchtere bloedsuikercontrole tussen 08.10 en 10.45 uur.
.

Uitslagen

Hier moet u altijd zelf voor bellen:

  • Bloeduitslagen: na 2 werkdagen bekend;
  • Foto’s: na 2 werkdagen bekend;
  • Kweken: na 5 werkdagen bekend.

Herhaalmedicatie

Bij voorkeur vraagt u uw herhaalrecepten aan via de receptenlijn. Ook is het mogelijk om uw recept in de speciale herhaalrecepten brievenbus bij onze balie te doen.

Herhaalrecepten die u aanvraagt vóór 12.00 uur liggen dezelfde middag na 15.00 uur klaar bij de apotheek. Als het recept ná 12.00 uur wordt aangevraagd dan ligt het de volgende werkdag na 15.00 uur bij de apotheek klaar.
.
Let dus goed op dat het tijdig bestellen van uw herhaalrecept!

Praktijkondersteuning

Somatiek

In de huisartsenpraktijken zijn twee praktijkondersteuners somatiek werkzaam. Zij begeleiden mensen met een chronische aandoening zoals onder andere diabetes mellitus (suikerziekte), hart- en vaatziekten, COPD en astma en stoppen met roken. Indien u in aanmerking komt voor deze begeleiding dan zal de huisarts u naar haar verwijzen. De praktijkondersteuners werken samen met de huisartsen en assistentes om u een zo goed mogelijke medische zorg te leveren.
.
GGZ

Binnen de huisartsenpraktijken zijn twee praktijkondersteuners GGZ werkzaam voor de ondersteuning van de geestelijke gezondheid. Als de huisarts geen medische ziekte vast kan stellen, kan een kennismaking met de GGZ ondersteuner nuttig zijn. Het voordeel van deze ondersteuner is dat hij meer tijd heeft om de zaken die u bezighouden op een rij te zetten. De praktijkondersteuners GGZ zijn gespecialiseerd in de behandeling van psychische problemen. Zij behandelen mensen met sociale, depressieve en andere psychische problemen.

Inschrijven als nieuwe patiënt

Op dit moment nemen Drs. Vermazen en Drs. Romeijnders geen nieuwe patiënten aan. Nieuwe inschrijvingen naar aanleiding van huwelijken en geboorte zijn uiteraard wel mogelijk.

Vakanties

De praktijk is het gehele jaar geopend. Vakanties worden door de andere huisarts of een waarnemend huisarts opgevangen.

Opleiding

In onze praktijk worden huisartsen en doktersassistentes opgeleid. Naast de vertrouwde mensen zult u dus ook weleens nieuwe medewerkers zien.
.

Omgangsregels

Goede zorg moeten we samen doen!

 

U bent van harte welkom in onze praktijk. U mag van ons verwachten dat wij respectvol naar u toe zijn en uw medische hulpvraag correct behandelen. Wij verwachten van u dat u respectvol met onze medewerkers en andere patiënten omgaat. Wij hebben daarom een aantal omgangsregels opgesteld:

 

   • Beleefd en respectvol zijn naar onze medewerkers en elkaar (wij beledigen elkaar niet);
   • Elkaar de ruimte geven in verband met privacy;
   • Onze medewerkers gaan discreet en deskundig met u en uw gegevens om;
   • Wij tolereren geen discriminatie, ongewenste intimidatie, agressie en geweld;
   • Aanwijzingen van medewerkers moeten opgevolgd worden in geval van calamiteiten;
   • Mobiel bellen mag, maar houd rekening met anderen;
   • Beeld of geluid opnames zijn zonder toestemming niet toegestaan;
   • Spoedgevallen gaan voor, wij hopen op uw begrip hiervoor!

 

Houdt u zich niet aan de omgangsregels? Dan spreken wij u aan op uw gedrag. De huisarts kan u de toegang tot de praktijk ontzeggen of een officiële waarschuwing geven. Houdt u zich stelselmatig niet aan onze omgangsregels, dan gaan wij over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de richtlijnen van de KNMG. Wij zullen u dan uitschrijven en kunnen dan ook geen medische zorg aan u verlenen.

Klachtenregeling

Wij streven ernaar om u binnen onze huisartsenpraktijk zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over het contact met onze praktijk, of over een behandeling bij een van onze medewerkers, dan kunt u hier lezen hoe u uw klacht kunt melden. Vanzelfsprekend willen wij uw klacht op een correcte manier in behandeling nemen.
.
Indien u een klacht wenst in te dienen, kunt u dat rechtstreeks bij ons doen. U mag dit telefonisch, of schriftelijk, aan ons kenbaar maken. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, zullen wij contact met u opnemen en, indien gewenst, een gesprek met u plannen.

 

Klachtenformulieren

Klachtenformulier Huisartsenpraktijk A.W.H.M. Vermazen

Klachtenformulier Huisartsenpraktijk S.A.A.M. Romeijnders

U kunt het ingevulde klachtenformulier aan de balie afgeven of in de brievenbus voor herhaalrecepten doen.

.
Als u uw klacht liever niet met ons wenst te bespreken, of wanneer een gesprek niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, heeft u de mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij een onafhankelijke instantie. Onze praktijk is hiervoor aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE): http://www.skge.nl/. Op de website van SKGE vindt u veel informatie omtrent de behandeling van klachten en geschillen. SKGE beschikt over onafhankelijke klachtenfunctionarissen, die kunnen bemiddelen bij de behandeling van uw klacht. Er is ook een folder beschikbaar met handige informatie over de werkwijze van SKGE.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts

Op reis? Kijk op Vaccinatiepunt.nl

Vaccinatiepunt is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2005 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 150 praktijken verspreid over heel Nederland. U mag de beste kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning.
Kijk voor meer informatie op www.vaccinatiepunt.nl.

Rijbewijskeuring

Een rijbewijskeuring wordt uitgevoerd door een andere huisarts dan uw eigen huisarts. U kunt bij ons terecht voor een rijbewijskeuring. U kunt daarvoor een afspraak maken via onze doktersassistentes. De doktersassistente zal u verder uitleg geven over de rijbewijskeuring. Er zijn kosten verbonden aan een rijbewijskeuring.
.
Wij doen alléén rijbewijskeuringen voor het autorijbewijs en het klein vaarbewijs.

rijbewijskeuring
Translate »
Call Now Button